Vitaliteitsanalyse

 

Aan de hand van metingen met de door TNO-gecertificeerde i-Health apparatuur van Vitaalbalans wordt in slechts 10 minuten zichtbaar of de energie van de medewerker voldoende is om een goede gezondheid te handhaven of te bereiken. Tevens worden eventuele blokkades in energiestromen zichtbaar, die oorzaak zijn van aanwezige of toekomstige gezondheidsklachten. Daarnaast wordt de emotionele balans zichtbaar: kan de medewerker voldoende ontspannen, is er sprake van stress of burn-out en welke emoties spelen hierbij een rol?

 

Om diepere oorzaken van een verstoorde balans te vinden kunnen non-invasieve scans worden uitgevoerd. De uitkomst van de scan kan worden gebruikt bij een eventuele energetische interventie om de vitaliteit te bevorderen.

 

Rapportage

 

Individueel


Inzicht in de eigen balans en eventuele verstoringen daarvan is een eerste stap in verbetering van de vitaliteit. Aan de medewerker kan individueel gerapporteerd worden, waarbij met grafieken het resultaat van de metingen gepresenteerd wordt en persoonlijke adviezen worden gegeven.

 

 

 

Op groepsniveau

 

Indien de gemeten groep groot genoeg is kan aan de werkgever een rapportage op groepsniveau worden verstrekt. Hieruit kunnen trends worden afgeleid, die van belang kunnen zijn bij het formuleren of bijstellen van het HRM- of Arbobeleid. 

 

Britesite Webdesign