Verbetering vitaliteit en gezondheid

 

Een goede balans van alle energiestromen in het lichaam is een voorwaarde voor een goede vitaliteit en gezondheid. Vitaalbalans verbetert de vitaliteit door het zelfherstellend vermogen van lichaam en geest aan te spreken en gebruik te maken van 4 natuurkrachten: kinetische energie, pulserende magnetische frequenties, energiestroom van fotonen en galvanische stroom. Deze energieën worden op specifieke punten op het lichaam ingezet en beïnvloeden de processen die zich in het lichaam afspelen tot op celniveau.

 

Preventieve interventies


Voorkomen is beter dan genezen. Verstoringen in de energiebalans als veroorzaker van gezondheidsklachten en ziekten kunnen vroegtijdig worden opgespoord. Door het herstellen van de energiebalans is het immuunsysteem beter in staat om factoren, die de gezondheid bedreigen, af te weren en worden gezondheidsklachten voorkomen.
Ook ter voorbereiding van medische ingrepen als operaties zorgen het verbeteren van de balans en de versterking van het immuunsysteem er voor dat men beter door een operatie heen rolt en sneller herstelt.

 

Curatieve interventies


Indien zich gezondheidsklachten voordoen is het van belang de natuurlijke balans weer te herstellen. Middels non-invasieve scans kunnen die energetische middelen worden opgespoord waar het lichaam het beste op reageert.
Met een in samenwerking met psychologen ontwikkelde module kunnen post-traumatische stress of vastzittende kernovertuigingen, die iemand belemmeren in zijn functioneren, worden aangepakt.
Ook het herstel na een medische ingreep kan worden versneld, zodat de medewerker sneller op zijn werkplek terug keert.

 

Door de holistische benadering zijn de interventies van Vitaalbalans op een breed terrein succesvol gebleken. Enkele voorbeelden zijn: chronische vermoeidheid, hoofdpijn, ontstekingen, belasting door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten, allergieën, hooikoorts, faalangst, minderwaardigheidsgevoelens.
Indien een intensieve behandeling noodzakelijk is, zoals bij de bestrijding van micro-organismen, kan de thuisbehandelmodule worden ingezet. Hierdoor blijft het beslag op de werktijd beperkt.

Britesite Webdesign